Sử dụng dây đu

Home/Sử dụng dây đu

Lau kính nhà xưởng – KH Rohto Việt Nam

2016-01-13T11:26:15+07:00

Dịch vụ vệ sinh kính nhà xưởng, nhà máy, khách hàng Rohto Việt Nam Công việc đã thực hiện Vệ sinh kính nhà xưởng mặt trong, ngoài sử dụng đu dây, giàn giáo Vệ sinh bảng hiệu nhà xưởng Lau kính tòa nhà văn phòng