Project Description

Dịch vụ vệ sinh kính nhà xưởng, nhà máy, khách hàng Rohto Việt Nam

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính nhà xưởng mặt trong, ngoài sử dụng đu dây, giàn giáo
  • Vệ sinh bảng hiệu nhà xưởng
  • Lau kính tòa nhà văn phòng