Project Description

Coteccons là tổng thầu xây dựng dự án First Team, tại Khu Công nghiệp Bourbon, An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, với tổng diện tích khu đất rộng 134.065 m2. Dự án được xây dựng với quy mô 70.000 m2 bao gồm Nhà xưởng – Văn phòng, Kho, Nhà nghỉ chuyên gia, Nhà ăn công nhân và các công trình phụ trợ khác.

Công việc đã thực hiện:

  • Vệ sinh khu vực phụ trợ, nhà chuyên gia, nhà ăn, nhà bảo vệ.