LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Bạn muốn hiểu hơn về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Liên hệ ngay !

Chi Nhánh Của Kim Phát Tài

Chi Nhánh 1

Số 660E Đường Bình Giã, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu
Hotline : 0868.002.999
Email : info@kimphattai.com

Chi Nhánh 2

Số 468/35D2 Bình Giã, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu.
Hotline : 0868.002.999
Email : info@kimphattai.com

Chi Nhánh 3

Số A7-2/15 Trung Tâm Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu
Hotline : 0868.002.999
Email : info@kimphattai.com

Chi Nhánh 4

Số 42 Đường Đô Lương, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu
Hotline : 0868.002.999
Email : info@kimphattai.com

Chi Nhánh 5

Số 137 Đường Hàn Thuyên, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu
Hotline : 0868.002.999
Email : info@kimphattai.com

Chi Nhánh 6

Số 35 Đường Bến Nôm, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu
Hotline : 0868.002.999
Email : info@kimphattai.com